АСТРО АНАЛИЗ

Тук в центъра няма готови отговори, шаблони и стереотипи. Всичко е строго индивидуално и зависи от личния ресурс на детето и неговия потенциал. И точно астроанализът дава индивидуална насока, препоръка и обяснение за ресурса на всяко дете.

Индивидуалният анализ и конкретни препоръки имат за цел  то да открива и развива своята уникалност, чрез дейностите, които се предлагат в центъра, за да може по този начин да се стимулира неговото оформяне като щастлива, обособена  и самостоятелна личност.

Така по оптимален начин ще се развиват подходящите умения, качества и ресурси, чрез които активната енергия в нашите деца ще може да се прояви по един продуктивен и здравословен начин. По този начин децата ни няма да бъдат агресивни и хиперактивни, а ще растат спокойни, уверени и щастливи от живота си.

Информацията за потенциала и препоръките, свързани с всяко едно дете е както за преподавателите, за да се съобразят с индивидуалността, потребностите и неговите качества, така е насочена и към родителите, които искат да разберат повече както за детето си, така и за себе си.