От каква родителска подкрепа и външни стимули се нуждае детето от зодия Водолей, за да развива потенциала си?

 

 

И двамата родители на детето Водолей, е важно отрано да са се отделили от собствените си родители и да са постигнали независимост (емоционална, физическа или материална) от фигурата на бащата.

Това предполага те да са се обособили като автономни, независими, смели и решителни личности, които са осъзнали своето място в живота и го следват с вътрешна вяра, решителност и непоколебимост.

Реално, това са качествата, които трябва да развие и самото дете, затова е препоръчително от съвсем ранна възраст, то да бъде интегрирано в група или среда, която да се съобразява с неговата индивидуалност и да поощрява развиването на творческия му потенциал.

От съществено значение за детето, е пълноценното присъствие на бащата в живота му – той е определящият фактор доколко детето ще успее да освободи творческия си потенциал и да се обособи като автономна личност или ще се превърне в нуждаещ се и зависим от ресурсите и подкрепата на хората човек.

Препоръчително е при детето да се наблегне на развиване и усъвършенстване на неговата сръчност – физическа, ментална или вербална. Докато детето е мъничко, е най-лесно да се започне с развитие на физическите му умения, след което може да се надгради и с по-фините нива – ментални и вербални (певчески) умения. Задължително е да бъде поощрявано да създава нещо с ръцете си – да рисува, да пише, да свири, да стори и пр.