ЗНАНИЕ

 

Театър и изява

Курсът по театър и изява протича под формата на импровизационни игри и включва различни тренинги. С тяхна помощ всеки сам открива личния си стил и намира своя начин да изразява виждането си за заобикалящия го свят. Тази свобода на избор отключва творческото въображение и опознаването на собствения емоционален сетивен потенциал. Разкрива се творческата индивидуалност, усет, импровизация и собствено мислене.
В курсът са включени четири модула:
– сценична реч/ работа с текст
– пантомимни етюди
– подвижни етюди
– етюди с драматургия
Всички модули се изучават паралелно, като са разделени на два етапа:
>1. Сценична реч; Пантомимни етюди
>2. Работа с текст; Подвижни етюди; Етюди с драматургия
След успешно усвоен курс се провежда показ/ открит урок. Театралните занимания са изключително подходящи и интересни за деца, тъй като развиват много важни качества като органично поведение, необходимост и умение за действие в конкретна ситуация, изграждане на чувство за ансамбъл, способност за създаване на индивидуален стил при изграждане на роля/ характер, образи, модели и методи на мислене. Заедно с всичко това е изключително забавен! ☺

 

Академия за ангелски обноски

От първите стъпки до Ангелските крила – за това, какво поведение да имаме в обществото:

  • у дома, на улицата, на гости, на тържества, на театър или концерт, на спортната площадка, в парка
  • как се храним, как се обличаме, как разговаряме, как общуваме във формална и неформална среда
  • как подреждаме масата за хранене, как опаковаме подаръци, как и какви цветя да подарим според повода и личността, как се запознаваме
  • телевизия и електронни медии – наръчник на експлоатация, книгите, личната хигиена, домашния любимец…

И още… и още… темата е обширна, разнопосочна, но за радост целта е една – да бъдем приятни на себе си, да се обичаме и да бъдем в синхрон със заобикалящата ни среда – духовна и материална. Академията за ангелски обноски ще ни научи на точно такива и други умения, за които рядко се замисляме. Ще ни даде възможност да срещнем различни хора, да създадем нови приятелства и да се запознаем с много полезни лектори. Всяка седмица ще обръщаме специално внимание на нова тема, а 12 седмици по-късно сами ще можем да прилагаме наученото, както и да го предаваме на всички около нас. Очакваме Ви! J

 

Английски език (Jolly Phonics)

Jolly Phonics е забавен и фокусиран върху детското лингвистично развитие метод за преподаване на четене и писане. Този синтетичен метод предлага мулти-сензорен подход в преподаването на звуковете като всеки от тях се въвежда чрез кратка приказка, действие и песен. Това стимулира и провокира интереса на децата като превръща учебния процес в забавна игра.

Звуковете са разделени в 7 групи и се преподават в специфична последователност, а не по азбучен ред. Това позволява на децата да започнат да свързват звуците в дума възможно най-рано.