ЗНАНИЕ

 

Театър и изява

Курсът по театър и изява протича под формата на импровизационни игри и включва различни тренинги. С тяхна помощ всеки сам открива личния си стил и намира своя начин да изразява виждането си за заобикалящия го свят. Тази свобода на избор отключва творческото въображение и опознаването на собствения емоционален сетивен потенциал. Разкрива се творческата индивидуалност, усет, импровизация и собствено мислене.
В курсът са включени четири модула:
– сценична реч/ работа с текст
– пантомимни етюди
– подвижни етюди
– етюди с драматургия
Всички модули се изучават паралелно, като са разделени на два етапа:
>1. Сценична реч; Пантомимни етюди
>2. Работа с текст; Подвижни етюди; Етюди с драматургия
След успешно усвоен курс се провежда показ/ открит урок. Театралните занимания са изключително подходящи и интересни за деца, тъй като развиват много важни качества като органично поведение, необходимост и умение за действие в конкретна ситуация, изграждане на чувство за ансамбъл, способност за създаване на индивидуален стил при изграждане на роля/ характер, образи, модели и методи на мислене. Заедно с всичко това е изключително забавен! ☺

 

Творческо писане и поезия

 

Протокол и етикет

 

Английски език (Jolly Phonics)

Jolly Phonics е забавен и фокусиран върху детското лингвистично развитие метод за преподаване на четене и писане. Този синтетичен метод предлага мулти-сензорен подход в преподаването на звуковете като всеки от тях се въвежда чрез кратка приказка, действие и песен. Това стимулира и провокира интереса на децата като превръща учебния процес в забавна игра.

Звуковете са разделени в 7 групи и се преподават в специфична последователност, а не по азбучен ред. Това позволява на децата да започнат да свързват звуците в дума възможно най-рано.