МУЗИКА

 

Пиано

Наричат пианото „цар на инструментите“, защото има възможност да пресъздаде партитурата на цял симфоничен оркестър. То има най-големият регистър, най-богатият звук и от него могат да бъдат възпроизведени най-различни тембри. Благодарение на белите и черните клавиши децата лесно и достъпно могат да навлязат в прекрасния свят на музиката, да се запознаят с различни епохи, да развият своята сръчност и музикален слух, да придобият грамотност по музикална теория -нотопис, метроритъм (нотни стойности, ритмични групи, размери), лад, ладово наклонение, тоналност и др.

 

Пеене

Чрез пеенето децата придобиват познания за ритъм и такт, умения за себевладеене, увереност и вдъхновение. Същевременно, възможността за сценична изява, съчетаваща пеене, присъствие и танц се отразява благоприятно на моториката и координацията. Близкият досег с музиката от ранна възраст помага на децата да поставят начало на една ценностна система, в която вкуса и любовта към различните прояви на изкуството е за цял живот.

 

Китара

Китарата е завладяващ музикален инструмент, който присъства в повечето музикални стилове. Както всеки инструмент, той носи своята неповторима душа и вдъхновява изпълнителя. Уроците по китара учат децата на дисциплина, стремеж към самоусъвършенстване, постоянство – все качества, ценни за изграждане на една пълноценната личност.

 

Музика

“Музиката е най-подходящият инструмент за образование”.
– Платон

Всички се раждаме музикални, именно защото музиката е изначалният език на Вселената. Съвсем естествено, тя е изключително важна за емоционалното, интелектуалното, моторното и когнитивното развитие, а децата имат вродена любов към нея. Те обичат красивите тонове с енергия и ритъм.
Ние вярваме, че възпитаването в любов към музиката от най-ранна възраст, има огромно значение за интелектуалното и емоционалното развитие на детето. Музиката е универсален език, който създава наслада. Чрез нея децата имат възможност за себеизразяване по един непринуден и спонтанен начин, както и биват провокирани да проявят своята непредвидима креативност. Ето защо Ви предлагаме нашият алтернативен метод за изучаване на музика, който дете обожават, а запознаем децата с музиката, в известен смисъл е като да ги запознаем с книгите, музика означава интелект.