Всяко дете притежава свой уникален талант. За да използва своите качества, те
първо трябва да бъдат намерени и развити,твърдят специалистите от Angel
steps. Посветен на мисията да направи детето уверено по отношение на себе си
и своята специална същност, центърът си поставя задачата да стимулира
неговото творческо мислене, без натиск, а чрез откриване на силните му страни
и тяхното развитие. За да бъде тази мисия успешна с всяко дете работи екип от
обучени специалисти, използващи най-съвременните методи в сферата на
възпитанието. Методите са разработени на базата на най-новите открития в
детско-юношеската психология, залегнали в образователните програми на
водещи европейски центрове. Екипът от специалисти на „Angel steps” разгръща
и голямо разнообразие от авторски методи, които се използват за първи път в
България.

Защо да изберете центъра и защо той е необходим ще намерите в нашата брошура.