едно интервю на Маруся Христова с Дешка Петрова

1. Какво представлява центъра “Angel steps” и как разработените профили развиват детската креативност?
Angel Steps Kids art center е място, родено от Любовта – към децата и техните таланти, към изкуствата и мястото им в живия живот. Ние вярваме, че всяко дете се ражда ангел, а от средата, в която пребивава, то разтваря криле и полита или полетът му никога не се състои. С помощта на изкуствата, ние учим децата (а и техните родители) на Изкуството на живеене.
Центърът е място за откриване на таланти, за формиране на последователни навици по развиване и усъвършенстване на тези таланти, за укрепване личността на всяко дете, посредством творческите му изяви и успехи. Добре дошли са всички, които биха искали да се развиват чрез общуване посредством танц, музика, спорт, слово, йога, театър, изящни и приложни изкуства. Развиваме децата по специален модел, разработен индивидуално за всяко дете, стъпка по стъпка, с търпение и любов.

2. Вие водите клас “Общуване, изява, творчество”. Една от целите на класа е да научите децата да опознаят себе си. Изключително вярвам в този подход и Ви поздравявам за направения избор. Бихте ли споделили как децата успяват да направят своите първи стъпки към себепознанието?
За да може един човек за общува, да се изявява и да твори в която и да е област на живота, то той следва първо да се познава. Самопознанието е един от най-важните ключове за щастлив, пълноценен живот. Ние се заявяваме пред света назовавайки освен своето име, цяла плеяда наши отличителни белези и качества, присъщи на нашето „Аз съм“, отговори на въпроса „Кой съм аз?“ Ето защо, ако от най-ранна възраст педагози и родители обърнат внимание на този именно момент – личната идентичност, то ще имаме удоволствието да живеем в свят, изпълнен с вибрации на радост, обич, удовлетворение, вдъхновение… Познаването и зачитането на собствената значимост е една от най-важните предпоставки за развитие на здрава, пълноценна личност! Умението за осъзнато общуване между „малки“ и „големи“ дава на двете общуващи страни неизмеримо богатство. Светът е идеален – всяко „нещо“ преди да се прояви физически е било идея в нечия глава. А всички знаем с какъв замах, с каква неограниченост мечтаят децата… В светлината на казаното до тук, намирам, че в процеса на самопознание, децата обогатяват както себе си, така и своите значими близки (семейство, приятели, социална среда).
Първите стъпки по пътя към себе си на моите ученици са едновременно очарователни и предизвикателни. В момента провеждам индивидуални занимания с деца на възраст от 3 до 6 години. Предизвикателство е да задържиш вниманието на едно дете за определен период от време, ето защо винаги имам в запас поне три различни варианта/подхода за постигане на поставените цели, така че да се поздравим с успех в края на часа. Посредством разнообразни игри постигаме идентифициране на понятия и категории в сфери като: лични ценности, възприятие и интерпретация на заобикаляща среда, доминанти в мисленето. Работим по утвърждаване на категории добро, красиво, прекрасно; създаване на основа за изграждане на самодостатъчност; формиране на умение за осъществяване на свободен избор; установяване и изграждане на ценностна система – аз и другите, моите ценности, степенуване на ценности и т.н.

3. Вие пишете прекрасни стихове, насърчавате ли децата в центъра да творят и изразят своите чувства чрез поезия?
С удоволствие бих провокирала този порив у всяко дете, което „посегне“ към поезията. Тя е музика, изписана с букви вместо с ноти. В часовете ми, като фон, звучи разнообразна музика – обичайно класическа и ненатрапчива. Децата определено харесват потока от звуци и поезията е шанс да превърнем речта в красива хармония.

4. Наскоро гледах филм за финландската образователна система, в който учители споделят, че за тях е най-важно децата да бъдат щастливи. За съжаление, днес, много учители и родители не вярват в това, но се радвам, че това е един от водещите принципи на арт центъра. Срещате ли подкрепа в родителите и бихте ли предложили курсове за тях?
Нашата водеща доминанта е Любовта. Тя е в основата на модела ни на работа с децата. Формулата, която прилагаме е: „Щастливи родители=щастливи деца“, а щастливите деца са гаранция за щастливо бъдеще. В тази връзка, родителите получават от педагозите седмични доклади от работата с децата и съответно – препоръки и насоки за фокус на внимание. Също така, специално за родителите, центърът предлага консултации с квалифициран астро-психолог. Консултациите са насочени към това възрастният да установи и разбере причините за едно или друго действие на детето, както и да го подкрепи да постига целите си по забавен и успешен начин. Чрез обследване на Звездата, под която детето е родено, съчетано с психологически анализ на тези природни дадености, както и техните форми на проява, родителите получават напътствие как да подкрепят детето си да бъде щастливо такова, каквото е, по неговия собствен житейски път.
Отделно от това предвиждаме създаване на групови занимания за тийнейджъри, а при интерес – и за родители. Работната версия носи заглавие: „Животът в кадър – разговори за живота или Малките тайни на Големите чудеса“. Идеята ни е да създадем свободна, непринудена среда за споделяне и решаване на проблемни ситуации, преодоляване на пречки в развитието, формиране и мултиплициране на успешни модели на поведение.

5. Смятате ли да сътрудничите с други подобни центрове в света и да работите по общи проекти?
Да, отворени сме за сътрудничество и интегритет. За нас Знанието следва да свети и озарява, да се разпространява. Нашето мото за всяко дете, за всяка личност, е „Let it Shine!“