Здравейте,

скъпи приятели и малки ангели!

В няколко недели бихме искали да ви представим няколко от нашите

преподаватели и техните иновативни методи на обучение.

За първата ни среща сме избрали да ви запознаем с Jolly Phonics (фонетичен английски език),

който е фокусиран върху детското лингвистично развитие. Този синтетичен метод предлага мулти-сензорен

подход в преподаването на звуковете, като всеки от тях се въвежда чрез кратка приказка, действие и песен.

Това стимулира и провокира интереса на децата като превръща учебния процес в забавна игра.

ОЧАКВАМЕ ВИ ТАЗИ НЕДЕЛЯ – 21.01.2018 г., от 11:30 часа