Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

10:30- 11:30 10:30- 11:30 10:30- 11:30 10:30- 11:30 10:30- 11:30 10:30- 11:30 10:30- 11:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
12:30- 13:30 12:30- 13:30 12:30- 13:30 12:30- 13:30 12:30- 13:30 12:30- 13:30 12:30- 13:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
13:30- 14:30 13:30- 14:30 13:30- 14:30 13:30- 14:30 13:30- 14:30 13:30- 14:30 13:30- 14:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
14:30- 15:30 14:30- 15:30 14:30- 15:30 14:30- 15:30 14:30- 15:30 14:30- 15:30 14:30- 15:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
15:30- 16:30 15:30- 16:30 15:30- 16:30 15:30- 16:30 15:30- 16:30 15:30- 16:30 15:30- 16:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
17:30-18:30 17:30-18:30 17:30-18:30 17:30-18:30 17:30-18:30 17:30-18:30 17:30-18:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
20:30-21:30 20:30-21:30 20:30-21:30 20:30-21:30 20:30-21:30 20:30-21:30 20:30-21:30
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час
Свободен час Свободен час Свободен час Класически балет – възрастни Свободен час Свободен час Свободен час

легенда: ГОЛЯМА ЗАЛА, МАЛКА ЗАЛA, АРТ ЗАЛА