Основната цел на човешкия живот е да се свърже с Любовта. Пътищата и начините  за това могат да бъдат различни.

И Астрологията е път – един от инструментите на Любовта, за да стигне до нас.

Само Любовта освобождава и прави човека по-светъл, по-чист, по-мъдър и обичащ, т.е. тя ни помага да постигнем истинската си същност. Защото всеки човек е космос и Астрологията, като инструмент на Любовта, може да му покаже пътя, чрез който да освободи вътрешната си светлина.

 

Астрологията е път, който води всеки човек нагоре към освобождаване и постигане на себе си.

Това е път, който е свързан със светлината на познанието, с истинската любов, с непреклонната воля, която не допуска отстъпление и поражение. Този път изисква сила и устойчивост.

И тогава, когато се загубите по него, когато имате нужда от ориентир, когато имате нужда от помощ и разбиране, когато не се усещате достатъчно силни, когато имате нужда от посредник към тази универсална любов, към тази устойчива и духовно-позитивна енергия – тогава, можем да повървим известно време заедно.

Защото Астрологията дава ключ, с който да отключите съкровището, скрито във всеки един от вас. Чрез нея ще се опитам да ви помогна да освободите собствената си светлина, за да намерите и да се свържете с Любовта – да я разпознавате, да я усещате, да я изживявате и да я раздавате.

Задачата на астропсихолога е това – да свърже силата на Любовта със светлината на вашата душа.