От това специално място погледът непосредствено се спира върху огледалния коридор с ангелско отражение. Специалният акцент на центъра в синхрон с логото му и неговата цел и мото, а именно всяко дете да блести със собствената си светлина! LET IT SHINE!