Това е мястото за отдих, където можеш да се поседне на барбарон или просто на тревичката и да се усети светлината на центъра. Част от него са и съблекалните на децата – слънчеви и удобни.
От това специално място погледът непосредствено се спира върху огледалния коридор с ангелско отражение. Специалният акцент на центъра в синхрон с логото му и неговата цел и мото , а именно всяко дете да блести със собствената си светлина! LET IT SHINE!