От каква родителска подкрепа и външни стимули се нуждае детето от зодия Овен, за да развива потенциала си?

И двамата родители на детето Овен е важно да са категорично обособени и удовлетворени от творческата си изява професионалисти, имащи ясна цел и посока в живота си. Необходимо е да са спокойни, балансирани и уравновесени като личности. Да не търсят и да не се нуждаят от външни стимули и опора в живота си, а самите те, чрез развития си личен ресурс, да бъдат важен и определящ фактор в развитието и живота на хората.

Реално, това е и основната цел за постигане в живота и на самото дете от зодия Овен, което носи в себе си огромен потенциал и сериозно количество енергия, която е важно да се реализира ефективно и пълноценно. Затова е необходимо да му се осигури интензивна ангажираност, която да развива неговите знания, лични качества и умения. Препоръчително е то отрано да се занимава сериозно със спорт и изкуство, да натрупва непрекъснато житейски и практически опит, справяйки се самостоятелно с всичко. А родителите и преподавателите му е важно да го стимулират и да му съдействат по пътя на неговото обособяване и оформяне като самостоятелна личност.

Бащата (мъжът) е фигурата, която има определящо въздействие в живота му, затова е важно именно той да изпитва професионално и материално удовлетворение от работата си с хора или от публичните си изяви.

Добре би било детето отрано да бъде интегрирано в група, където целенасочено да развива качествата и потенциала си, сравнявайки и съревновавайки се с другите.
Изкуството е силно стимулиращ фактор в живота му и е препоръчително от ранна възраст то да ходи на индивидуални или групови занимания, които да развиват неговите физически, ментални, вербални или гласови умения.

Една от основните задачи при него е да се научи на трудолюбие, търпение, спокойствие, упоритост и постоянство. Докато детето е прекалено малко е задължителна сериозната му физическа активност и присъствието на треньор (по възможност мъж) в живота му. След като физически укрепне, в програмата му може да се включи по-сериозно занимание с изкуство или различни образователни курсове, които интензивно да развиват мисълта и интелекта му.

Ако сериозната енергия, която носи детето, не бъде усвоена и освободена по този ефективен начин, тя би могла да се проявява или като прекалена агресия (вербална и физическа), или като определени здравословни проблеми.

Основната сила на детето от зодия Овен е във физическата или в менталната му сръчност и всичките ù форми на изява: мислене, говорене, писане, пеене и пр. Това е неговото основно средство за влияние и въздействие върху хората.