От каква родителска подкрепа и външни стимули се нуждае детето от зодия Риби, за да развива потенциала си?

 

И двамата родители на детето Риби е важно да са постигнали високо ниво на физически, ментални, професионални и практически умения. Необходимо е да имат и достатъчно житейски опит, който да им позволи да се чувстват изяло автономни и независими, спокойно справящи се с всяко предизвикателство в живота. Реално, това са качествата и ресурсите, които трябва да развие и самото дете, за да е спокойно, уверено и щастливо, а не да се чувства „изгубено“ в живота.

От двамата родители, майката е определящият фактор доколко детето ще успее да освободи творческия си потенциал и да се обособи като автономна личност. Затова е важно тя да дава личен пример, който освен всичко друго предполага и наличие на добра организация, дисциплина и постоянство във всичко, което прави.

Детето много се влияе от средата и хората, с които общува – поема енергията, емоциите и настроението им, променя и адаптира поведението си спрямо тях и затова е много важно в каква среда расте и се обучава. От съществено значение е ранната му интеграция в група, колектив или среда, където развива физически умения, чрез активно занимание с индивидуален спорт и изкуство – напр. гимнастика, танци, ски, плуване, тенис, фотография, рисуване, свирене на музикален инструмент и пр.

Една от основните задачи при него, е постепенно, без натиск и бързане, а с упоритост, търпение и постоянство, да развива чрез страничните си занимания следните качества: упоритост, дисциплина, търпение, постоянство, спокойстви и вътрешна увереност на база лични качества, физически умения, професионални успехи и творческа изява.

В противен случай сериозната енергия, която има това дете, може да бъде усетена и проявена по негативен начин – като лична несигурност и неувереност, невъзможност да бъде само, вследствие на което и прекалена нужда и зависимост  от присъствието на някой до него.