Програма „Открий таланта на детето“

 

Програмата има за цел да помогне на родителите да открият правилния подход за общуване с децата, като по този начин заедно да стимулираме детския потенциал и таланти.

Подходът към всяко дете е индивидуален. Затова и първата стъпка от нашия анализ е да се допитаме до родителите. По време на този разговор опознаваме детето и средата му, а професионален психолог дава насоки за пълноценно общуване, освобождаване на блокираната енергия на детето и възобновяване на връзката между него и родителите му.

Втората стъпка от процеса е изготвяне на индивидуална програма.  В продължение на месец детето посещава избрани дисциплини, в които се чувства най-добре и се развива най-бързо. В края на периода оценяваме  напредъка му и подготвяме програмата за следващия месец спрямо резултата.

Постоянната обратна връзка между педагози и родители позволява на семейството да разбере по-добре потребностите на детето и съответно да му бъде пълноценна подкрепа.

4-седмичните модули са малки стъпки, които водят до големи резултати – децата растат уверени и щастливи в спокойна среда и свикват да проявяват енергията си по продуктивен и здравословен начин вместо с агресия и хиперактивност.

Заедно изграждаме стабилна и уверена личност, а откритият у нея потенциал става нейна сила и преимущество.

Първоначалната консултация е на половин цена, т.е. 20 лв.

Изготвянето на индивидуалната програма е включена в цената на консултацията.

Посещенията в центъра се заплащат по ценова листа или карта.